Начало > Условия за ползване

Условия за ползване

BGHOTELIER.com е информационен портал, създаден с цел популяризиране на прекрасните възможности за туризъм в България и предлагане на потребителите на помощна информация при организация на туристически или работни пътувания. Уебсайтът е разработен на български и английски език.

Съдържанието на уебсайта се състои от интерактивен каталог с обекти за настаняване, секция за специални оферти, секция за направа на безплатни страници на обекти за настаняване, секция за образователни игри и публичен форум за споделяне на потребителски мнения.

За използването на портала като информационен източник не е необходима задължителна регистрация.

Всеки потребител на BGHOTELIER.com е длъжен да се запознае и спазва настоящите общи условия за ползване на услугите и информационните материали, предоставяни от BGHOTELIER.com.

Информацията за обекти за настаняване се предоставя и управлява от собственици на обекти за настаняване чрез директен контакт с администратор на BGHOTELIER.com, при което се декларира, че тя е вярна, точна и актуална. Собствениците и администратори на BGHOTELIER.com не носят отговорност за нейната актуалност.

Евентуална комуникация между потребител на уебсайта и собственик на обект за настаняване е непосредствен и без намесата или последващи ангажименти от страна на BGHOTELIER.com.

Създателите, собствениците и сътрудниците на BGHOTELIER.com не носят отговорност за каквито и да било вреди, възникнали вследствие от ползването или невъзможността за ползване на уебсайта.

Забранява се добавянето на следните видове коментари и мнения във форумите:

a) противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, обществените норми и морал;
б) съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на трети лица;
в) които имат рекламна цел, освен с предварително писмено разрешение от BGHOTELIER.com;
г) чието съдържание нарушава права на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна;
д) представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;
е) които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;
ж) нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица.

При споделяне на мнение на страниците на BGHOTELIER.com потребителят се съгласява мнението му да бъде публикувано, разпространявано и използвано от собствениците на BGHOTELIER.com, като за това не се дължи възнаграждение на автора.

Администраторите на уебсайта имат правото да променят или изтриват публикувани от потребителите материали.

Забранява се използването на информация (чрез текст или образ) от BGHOTELIER.com без изричното писмено позволение от представител/и на BGHOTELIER.com.

Достъпът до информация, публикувана на уебсайта, е свободен и безплатен за всички Интернет потребители.

BGHOTELIER.com има право да поставя реклами на страниците на уебсайта. В някои случаи, ако Вие натиснете някои от рекламните банери, може да се активизира cookie от рекламодателя.
BGHOTELIER.com не контролира тези cookies.
BGHOTELIER.com може да изпраща cookies и проследяващи файлове.
Екипът на BGHOTELIER.com не носи отговорност за вреди, причинени от вируси върху софтуера, хардуера, телекомуникационните съоръжения; за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

Връзките с други уебсайтове се предоставят за улеснение на потребителите.
Екипът на BGHOTELIER.com не носи отговорност и не влияе върху съдържанието или поддържането на тези страници и не отговаря за вреди, произтичащи от тяхното съдържание и/или поддръжка.

Тези условия подлежат на промяна от собствениците на уебсайта по всяко време, като всички изменения и допълнения влизат в сила с публикуването им на BGHOTELIER.com.

Приложимото право е българското. Възникналите спорове се решават по пътя на преговорите и взаимните отстъпки, а когато това се окаже невъзможно, спорът се отнася за решаване пред Арбитражния съд на Българската търговско-промишлена палата съобразно неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.